Thay đổi Công bố thông tin người đại diện Pháp luật

Công ty Cổ phần Solavina Công bố thông tin thay đổi người đại diện pháp luật tới các cổ đông như sau: 1. Người đại diện theo pháp luật cũ: Họ và tên: NGUYỄN NGỌC ANH Giới tính: Nam Chức danh: Giám đốc Sinh ngày: 12/04/1986 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Chứng minh […]

Thư chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Solavina

    Kính thưa Qúy vị Được thành lập từ năm 2005 trải qua quá trình hoạt động với hàng loạt biến động về kinh tế vĩ mô cũng như thay đổi về mô hình tổ chức của Công ty, đến nay Solavina đã dần khẳng định được vị trí của mình trên thương trường. […]

CBTT: nội dung kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: – Nội dung biên bản họp và nghị quyết, chi tiết xem tại đây. – Nội dung điều lệ, quy chế nội bộ công ty, chi tiết xem tại đây.  

CBTT: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, chi tiết xem tại đây.

CBTT: Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, chi tiết xem tại đây.

CBTT: Báo cáo giao dịch và Không còn là cổ đông lớn

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.  Báo cáo không còn là cổ đông lớn. Chi tiết xem tại đây.

Tập đoàn Vexilla công bố thông tin

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch chốt danh sách cổ đông để triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, chi tiết xem tại đây. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để […]