Thay đổi Công bố thông tin người đại diện Pháp luật

Công ty Cổ phần Solavina Công bố thông tin thay đổi người đại diện pháp luật tới các cổ đông như sau: 1. Người đại diện theo pháp luật cũ: Họ và tên: NGUYỄN NGỌC ANH Giới tính: Nam Chức danh: Giám đốc Sinh ngày: 12/04/1986 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Chứng minh […]

Thư chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Solavina

  Kính thưa Qúy vị Được thành lập từ năm 2005 trải qua quá trình hoạt động với hàng loạt biến động về kinh tế vĩ mô cũng như thay đổi về mô hình tổ chức của Công ty, đến nay Solavina đã dần khẳng định được vị trí của mình trên thương trường. Chúng […]

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Công ty cổ phần Solavina thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019. Chi tiết xem tại đây.

Nghị quyết HĐQT Công ty thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Công ty cổ phần Solavina công bố Nghị quyết HĐQT Công ty thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Chi tiết xem tại đây.