Thay đổi Công bố thông tin người đại diện Pháp luật

Công ty Cổ phần Solavina Công bố thông tin thay đổi người đại diện pháp luật tới các cổ đông như sau: 1. Người đại diện theo pháp luật cũ: Họ và tên: NGUYỄN NGỌC ANH Giới tính: Nam Chức danh: Giám đốc Sinh ngày: 12/04/1986 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Chứng minh […]

Thư chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Solavina

  Kính thưa Qúy vị Được thành lập từ năm 2005 trải qua quá trình hoạt động với hàng loạt biến động về kinh tế vĩ mô cũng như thay đổi về mô hình tổ chức của Công ty, đến nay Solavina đã dần khẳng định được vị trí của mình trên thương trường. Chúng […]

Nghị quyết HĐQT vv thu hồi,thanh lý hợp đồng chuyển nhượng và thông qua nâng tỷ lệ sở hữu vốn tại Công ty Cổ phần Gang thép và Công nghiệp Việt Nam

Nghị quyết HĐQT thông qua thu hồi và thanh lý hợp đồng 01/241215/MVN/HĐCN/SVN/ĐQA;thông qua nâng tỷ lệ sở hữu vốn tại Công ty Cổ phần Gang thép và Công nghiệp Việt Nam xem tại đây

Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Dược liệu Solavina Hòa Bình và đầu tư vốn vào Công ty Cổ phần Gang thép và Công nghiệp Việt Nam

Nghị quyết HĐQT thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Dược liệu Solavina Hòa Bình và đầu tư vốn vào Công ty Cổ phần Gang thép và Công nghiệp Việt Nam xem tại đây