Thay đổi Công bố thông tin người đại diện Pháp luật

Công ty Cổ phần Solavina Công bố thông tin thay đổi người đại diện pháp luật tới các cổ đông như sau: 1. Người đại diện theo pháp luật cũ: Họ và tên: NGUYỄN NGỌC ANH Giới tính: Nam Chức danh: Giám đốc Sinh ngày: 12/04/1986 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Chứng minh […]

Thư chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Solavina

  Kính thưa Qúy vị Được thành lập từ năm 2005 trải qua quá trình hoạt động với hàng loạt biến động về kinh tế vĩ mô cũng như thay đổi về mô hình tổ chức của Công ty, đến nay Solavina đã dần khẳng định được vị trí của mình trên thương trường. Chúng […]

Nghị quyết HĐQT vv điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

NQ số 1312/2018/NQ/HĐQT-SVN điều chỉnh ngày chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 xem tại đây

Nghị quyết Hội đồng quản trị của công ty về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị của công ty về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018