Thay đổi Công bố thông tin người đại diện Pháp luật

Công ty Cổ phần Solavina Công bố thông tin thay đổi người đại diện pháp luật tới các cổ đông như sau: 1. Người đại diện theo pháp luật cũ: Họ và tên: NGUYỄN NGỌC ANH Giới tính: Nam Chức danh: Giám đốc Sinh ngày: 12/04/1986 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Chứng minh […]

Thư chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Solavina

    Kính thưa Qúy vị Được thành lập từ năm 2005 trải qua quá trình hoạt động với hàng loạt biến động về kinh tế vĩ mô cũng như thay đổi về mô hình tổ chức của Công ty, đến nay Solavina đã dần khẳng định được vị trí của mình trên thương trường. […]

Thông báo giao dịch cổ phiếu

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Thông báo giao dịch cổ phiếu ông Nguyễn Văn Chiến, chi tiết xem tại đây. Thông báo giao dịch cổ phiếu bà Nguyễn Thị Thu Huyền, chi tiết xem tại đây.

CBTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020, chi tiết xem tại đây.

CBTT: Báo cáo tài chính quý II/2020 và công văn giải trình

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo tài chính tổng hợp quý II/2020, chi tiết xem tại đây. Công văn giải trình biến động lợi nhuận giữa quý I/2020 và quý II/2020, chi tiết xem tại đây.