Thay đổi Công bố thông tin người đại diện Pháp luật

Công ty Cổ phần Solavina Công bố thông tin thay đổi người đại diện pháp luật tới các cổ đông như sau: 1. Người đại diện theo pháp luật cũ: Họ và tên: NGUYỄN NGỌC ANH Giới tính: Nam Chức danh: Giám đốc Sinh ngày: 12/04/1986 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Chứng minh […]

Thư chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Solavina

  Kính thưa Qúy vị Được thành lập từ năm 2005 trải qua quá trình hoạt động với hàng loạt biến động về kinh tế vĩ mô cũng như thay đổi về mô hình tổ chức của Công ty, đến nay Solavina đã dần khẳng định được vị trí của mình trên thương trường. Chúng […]

CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH HĐQT CTCP TẬP ĐOÀN VEXILLA 28/10/2019

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla công bố Nghị quyết bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty, xem tại đây.

CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 26/10/2019

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố kết quả ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 ngày 26/10: Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 26/10/2019 xem tại đây. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 26/10/2019 xem tại đây. Công văn công bố thông tin kết quả ĐHĐCĐ bất thường 26/10/2019 xem tại […]