Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 năm 2020 và công văn giải trình

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin:

  • Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 năm 2020, chi tiết xem tại đây.
  • Công văn giải trình báo cáo tài chính quý 1 năm 2020, chi tiết xem tại đây.