Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019, chi tiết xem tại đây.