CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin:

  • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Văn Chiến, chi tết xem tại đây.
  • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, chi tết xem tại đây.