CBTT: Báo cáo tài chính 30/6/2020

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin Báo cáo tài chính 30/6/2020 (xem tại đây) và công văn giải trình (xem tại đây).