CBTT: Báo cáo tài chính quý II/2020 và công văn giải trình

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin:

  • Báo cáo tài chính tổng hợp quý II/2020, chi tiết xem tại đây.
  • Công văn giải trình biến động lợi nhuận giữa quý I/2020 và quý II/2020, chi tiết xem tại đây.