CBTT: Báo cáo tài chính quý II/2022

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin:

  • Báo cáo tài chính quý II/2022, chi tiết xem tại đây.
  • Giải trình biến động doanh thu, lợi nhuận quý 2 năm 2022 và quý 2 năm 2021, chi tiết xem tại đây.