CBTT: Báo cáo tài chính Quý III/2022

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin:

Báo cáo tài chính riêng quý III/2022, chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022, chi tiết xem tại đây.

Giải trình biến động doanh thu, lợi nhuận quý 3 năm 2022 và quý 3 năm 2021, chi tiết xem tại đây.