CBTT BCTC Quý 3/2020 và Công văn giải trình

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin:

  • Báo cáo tài chính quý 3/2020, chi tiết xem tại đây.
  • Công văn giải trình biến động doanh thu, lợi nhuận giữa năm 2019 và năm 2020, chi tiết xem tại đây.