CBTT công ty kiểm toán báo cáo tài chính

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin công ty kiểm toán báo cáo tài chính, chi tiết xem tại đây.