CBTT: Ngày không còn là Cổ đông lớn – BÙI THỊ XUÂN

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin:

  • Báo cáo về ngày không còn là Cổ đông lớn của Bà Bùi Thị Xuân, chi tiết xem tại đây