CBTT: Thay đổi địa chỉ chi nhánh Hà Nội

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin thay đổi địa chỉ chi nhánh Hà Nội, chi tiết xem tại đây.