CBTT Thay đổi nhân sự Ban Lãnh đạo công ty

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin thay đổi nhân sự Ban Lãnh đạo công ty, chi tiết xem tại đây.