CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu có bảo đảm của người nội bộ

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: