Công bố thông tin 23/02/2021

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin:

  • Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty CP Cyan, chi tiết xem tại đây.
  • Công văn công bố thông tin, chi tiết xem tại đây.