Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 4/2019

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 4/2019, chi tiết xem tại đây.