Công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh, chi tiết xem tại đây.