Giao dịch lần đầu 3.000.000 cổ phiếu

Giao dịch lần đầu 3.000.000 cổ phiếu

Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của CTCP SOLAVINA vào giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội với nội dung sau:

–    Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP SOLAVINA

–    Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

–    Mã chứng khoán: SVN

–    Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

–    Số lượng chứng khoán niêm yết: 3.000.000 cổ phiếu (Ba triệu cổ phiếu)  

–    Tổng giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá): 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng )

–    Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Ba, ngày 26/07/2011

–    Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 12.000 đồng/cổ phiếu.