Ông Hà Duy Thăng cổ đông lớn đã mua 182000 cổ phiếu

Căn cứ báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn thuộc CTCP SOLAVINA, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hà Duy Thăng
– Mã chứng khoán: SVN
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 182.000 CP (tỷ lệ 6,07%)
– Ngày trở thành cổ đông lớn:07/03/2012.