Cao Cà Gai Leo

Cao Cà Gai Leo được chiết xuất nguyên chất từ cây Cà Gai Leo ( Solanum hainanense Hance ) được trồng và thu hoạch theo tiêu chuẩn GACP-WHO của Tổ chức Y tế thế giới