Thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt

Công ty cổ phần Solavina công bố thông tin về việc ông Lê Hoài Hưng từ nhiệm chức danh chủ tịch hội đồng quản trị vì lý do cá nhân từ ngày 16/07/2015; Ông Nguyễn Văn Trí được bầu làm chủ tịch Hội đồng quản trị công ty kể từ ngày 16/07/2015 và bà Vũ Thanh Vân được bầu làm Trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần Solavina từ ngày 16/07/2015

 

svn-thay-doi-nhan-su-page-001