CBTT: Báo cáo tài chính tổng hợp quý II/2021

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin:

  • Báo cáo tài chính tổng hợp quý II/2021, chi tiết xem tại đây.
  • Giải trình biến động doanh thu – lợi nhuận, chi tiết xem tại đây.