Thay đổi Công bố thông tin người đại diện Pháp luật

Công ty Cổ phần Solavina Công bố thông tin thay đổi người đại diện pháp luật tới các cổ đông như sau: 1. Người đại diện theo pháp luật cũ: Họ và tên: NGUYỄN NGỌC ANH Giới tính: Nam Chức danh: Giám đốc Sinh ngày: 12/04/1986 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Chứng minh […]

Thư chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Solavina

    Kính thưa Qúy vị Được thành lập từ năm 2005 trải qua quá trình hoạt động với hàng loạt biến động về kinh tế vĩ mô cũng như thay đổi về mô hình tổ chức của Công ty, đến nay Solavina đã dần khẳng định được vị trí của mình trên thương trường. […]

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin thay đổi CĐL

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: CBTT không còn là cổ đông lớn Phạm Thị Mai Anh, chi tiết xem tại đây. CBTT trở thành cổ đông lớn Đỗ Bảo Anh, chi tiết xem tại đây. CBTT thay đổi sở hữu CĐL Đỗ Bảo Anh, chi tiết xem tại đây.

CBTT: Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo tài chính giữa biên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2021, chi tiết xem tại đây. Giải trình biến động lợi nhuận giữa báo cáo kiểm toán soát xét 6 tháng đầu […]