Công bố thành lập chi nhánh tại Đăk Nông

Công ty Cổ phần SOLAVINA công  bố thành lập chi nhánh tại Đăk Nông

Nội dung của thông tin công bố: Ngày 26/6/2017 Công ty nhận được giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh Công ty tại ĐắkNông

Nhấn vào link: Công bố thông tin chi nhánh ĐắkNông

z697599115137_a5bbfec3cd2a41b44ee59056e43398f4

Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động

z687993589346_fc30dba2626c0a0b76aff9083b94a756