Ngày 26/07/2011, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Solavina chính thức giao dịch

Ngày 26/07/2011, 3 triệu cổ phiếu SVN của CTCP SOLAVINA giao dịch phiên đầu tiên tại thị trường cổ phiếu niêm yết – Sở GDCK Hà Nội, nâng tổng số cổ phiếu niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội lên 387 cổ phiếu với tổng khối lượng niêm yết đạt xấp xỉ 7.443,5 triệu cổ phiếu, tương đương tổng giá trị niêm yết đạt 74.435 tỷ đồng tính theo mệnh giá.