Thay đổi Công bố thông tin người đại diện Pháp luật

Công ty Cổ phần Solavina Công bố thông tin thay đổi người đại diện pháp luật tới các cổ đông như sau:
1. Người đại diện theo pháp luật cũ:
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC ANH Giới tính: Nam
Chức danh: Giám đốc
Sinh ngày: 12/04/1986 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân số: 012363583
Ngày cấp: 11/11/2009 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội
2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:
Họ và tên: NGUYỄN HỒNG QUANG Giới tính: Nam
Chức danh: Giám đốc
Sinh ngày: 17/12/1960 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân số: 011175434
Ngày cấp: 17/07/2008 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Thời gian bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 22 tháng 06 năm 2018

 

Trân Trọng

Đăng ký kinh doanh sửa đổi