Thông báo gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, chi tiết xem tại đây.