Thông báo giao dịch cổ phiếu

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin:

  • Thông báo giao dịch cổ phiếu ông Nguyễn Văn Chiến, chi tiết xem tại đây.
  • Thông báo giao dịch cổ phiếu bà Nguyễn Thị Thu Huyền, chi tiết xem tại đây.