CBTT: Ngày trở thành Cổ đông lớn – Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Tài chính MYA Capital

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin:

  • Báo cáo về ngày trở thành Cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Tài chính MYA Capital, chi tiết xem tại đây