Giới thiệu tổng quan

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

Công ty Cổ phần Solavina tiền thân là Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 249, được thành lập tháng 2 năm 2005.

Đến năm 2009, Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Solavina với vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Ngày 25/12/2010, Công ty phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược, tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng

Ngày 19/7/2011 Công ty niêm yết cổ phiếu mã SVN trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội .

Hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực xây lắp, xây dựng, trồng cây dược liệu, kinh doanh mua bán hàng hóa nông nghiệp, ngư nghiệp và đã được một số thành công trong các hạng mục dự án tiêu biểu như sau :

Xây dựng nhà máy xi măng Bỉm Sơn (2008-2009)

Trường Trung cấp nghề kinh tế – kỹ thuật, công nghiệp Hòa Bình (2008-2009)

Thủy điện Bản Chát (2010-2011)

Thủy điện Nậm Mức (2010-2011)

Dự án GDD2 Tisco Thái Nguyên (2010-2011)

Nhà máy xi măng Công Thanh – dây chuyền II (2012-2013)

Cải tạo quốc lộ 1A ( lý trình Nghi Sơn, Thanh Hóa – Cầu Giát, Nghệ An ) (2012-2013)

Ngày 01/11/2014 Công ty Cổ phần Solavina thay đổi địa chỉ giao dịch sang địa chỉ mới tại tầng 7, số nhà 27 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngày 22/12/2014 Nghị quyết Hội đồng Quản trị thay đổi Điều lệ Công ty tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng.

Ngày 03/11/2015 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Solavina quyết định bầu ông Nguyễn Hồng Quang làm chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ngày 22/03/2016, Nghị quyết Hội đồng Quản trị thay đổi Điều lệ Công ty tăng vốn điều lệ lên 210 tỷ đồng.

Ngày 23/09/2016 Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Solavina thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Dược liệu Solavina.

Bước vào đầu năm 2016 Công ty có sự chuyển mình từ một công ty xây dựng, xây lắp sang đầu tư nông nghiệp, cụ thể là nuôi thủy sản và trồng cây dược liệu theo quy mô công nghệ cao và quản trị chặt chẽ về số lượng, chất lượng sản phẩm, đảm bảo được tiêu chí an toàn và sạch.

Trước thách thức và cơ hội, chúng tôi đã, đang và sẽ xây dựng Công ty Cổ phần Solavina  trở thành một thương hiệu lớn mạnh bền vững trong thị trường Dược liệu và ngành nông nghiệp của nước nhà. Với cơ cấu quản lý, quản trị khoa học, áp dụng công nghệ cao để giảm chi phí, tăng năng suất, sản lượng và đảm bảo chất lượng sản phẩm làm ra, cùng với sự đồng hành của các chuyên gia trong lĩnh vực nuôi trồng nói riêng và nông nghiệp nói chung. Với những điều kiện trên, Công ty Cổ phần Solavina sẽ phát triển bền vững và thành công. Chúng tôi cần và mong muốn sự chung tay của các nhà đầu tư, sự ủng hộ của các cấp chính quyền, để thành lập được một Tập đoàn bền vững, phát triển trong tương lai.

****************************************

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

Địa chỉ: Tầng 7, số 27 phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 378 35103

Website: http://solavina.vn