CBTT: Báo cáo tài chính Quý III/2023

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo tài chính Tổng hợp quý III/2023, chi tiết xem tại đây. Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023, chi tiết xem tại đây. Giải trình biến động lợi nhuận quý 3 năm 2023 và quý 3 năm 2022, chi tiết xem tại đây.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam và Công ty cổ phần VTG Holdings

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam (Mã chứng khoán: SVN) và Công ty Cổ phần VTG Holdings (gọi tắt “VTG”) ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược. Ngày 15/09/2023, tại văn phòng SVN, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam và Công ty cổ phần VTG Holdings đã ký […]

CBTT: Quyết định số 3144/QĐ-CT của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Ngày 07/09/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam nhận được Quyết định số 3144/QĐ-CT của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc xử phạt vi phạm hành chính về Thuế, chi tiết xem tại đây

CBTT: Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2023 đã được soát xét

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2023, chi tiết xem tại đây. Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế […]

CBTT: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2023

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo tài chính riêng quý 2/2023, chi tiết xem tại đây. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2023, chi tiết xem tại đây. Giải trình về nội dung Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2023, chi tiết xem tại đây Giải trình biến […]