Thay đổi Công bố thông tin người đại diện Pháp luật

Công ty Cổ phần Solavina Công bố thông tin thay đổi người đại diện pháp luật tới các cổ đông như sau: 1. Người đại diện theo pháp luật cũ: Họ và tên: NGUYỄN NGỌC ANH Giới tính: Nam Chức danh: Giám đốc Sinh ngày: 12/04/1986 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Chứng minh […]

Thư chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Solavina

    Kính thưa Qúy vị Được thành lập từ năm 2005 trải qua quá trình hoạt động với hàng loạt biến động về kinh tế vĩ mô cũng như thay đổi về mô hình tổ chức của Công ty, đến nay Solavina đã dần khẳng định được vị trí của mình trên thương trường. […]

CBTT: Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo tài chính giữa biên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2021, chi tiết xem tại đây. Giải trình biến động lợi nhuận giữa báo cáo kiểm toán soát xét 6 tháng đầu […]

CBTT: Báo cáo giao dịch Bà Lê Thị Hương

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo về ngày trở thành/ không còn là cổ đông lớn nhất, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đóng, chi tiết xem tại đây. Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông […]

CBTT: Kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chi tiết xem tại đây. Điều lệ Công ty, chi tiết xem tại đây. Quy chế quản trị nội bộ, chi tiết xem tại đây.

CBTT: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, chi tiết xem tại đây. Bộ tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, chi tiết xem tại đây. Bộ file word mẫu đề cử, ứng và SYLL […]

Nghị quyết HĐQT phê duyệt thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT công ty phê duyệt thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, chi tiết xem tại đây.