CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 26/10/2019

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố kết quả ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 ngày 26/10:

  • Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 26/10/2019 xem tại đây.
  • Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 26/10/2019 xem tại đây.
  • Công văn công bố thông tin kết quả ĐHĐCĐ bất thường 26/10/2019 xem tại đây.