CV giải trình chênh lệch DT và BCTC quý 3/2019

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Vexilla công bố thông tin:

  1. Công văn giải trình chênh lệch doanh thu, xem tại đây.
  2. Báo cáo tài chính quý 3/2019, xem tại đây.