BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2016 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2017

Năm 2016, Solavina diễn ra nhiều hoạt động kinh doanh lớn với bước ngoặt trong lĩnh vực nông nghiệp phát triển vùng trồng cây dược liệu và đã đạt được những kết quả nhất định. Bên cạnh đó, thì vẫn còn những vấn đề thuận lợi và khó khăn đang tồn tại. Sau đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2017:

Nhấn vào link:

Link: BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2016 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2017

IMG_20170621_0003

IMG_20170621_0004

IMG_20170621_0005

IMG_20170621_0006

   Nguyễn Hà