CBTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020, chi tiết xem tại đây.

CBTT: Báo cáo tài chính quý II/2020 và công văn giải trình

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo tài chính tổng hợp quý II/2020, chi tiết xem tại đây. Công văn giải trình biến động lợi nhuận giữa quý I/2020 và quý II/2020, chi tiết xem tại đây.

CBTT: nội dung kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: – Nội dung biên bản họp và nghị quyết, chi tiết xem tại đây. – Nội dung điều lệ, quy chế nội bộ công ty, chi tiết xem tại đây.