CBTT: Ngày trở thành Cổ đông lớn – Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Tài chính MYA Capital

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo về ngày trở thành Cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Tài chính MYA Capital, chi tiết xem tại đây

CBTT: Ngày trở thành Cổ đông lớn – Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng Gia Holding

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo về ngày trở thành Cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng Gia Holding, chi tiết xem tại đây

CBTT: Báo cáo thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn/ Nhà đầu tư năm giữ cổ phiếu từ 5% trở lên

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo thay đổi sở hữu của Bà Bùi Thị Xuân cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu, chi tiết xem tại đây

CBTT: Báo cáo thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn/ Nhà đầu tư năm giữ cổ phiếu từ 5% trở lên

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo thay đổi sở hữu của Bà Bùi Thị Xuân cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu, chi tiết xem tại đây

CBTT: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2023

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo tài chính riêng quý I/2023, chi tiết xem tại đây. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023, chi tiết xem tại đây. Giải trình biến động doanh thu, lợi nhuận quý 1 năm 2023 và quý 1 năm 2022, chi tiết xem tại đây.