Bán hạ

Tên khoa học : Rhizoma Typhonii trilobati
Họ : Bán hạ
Tên vị thuốc :
Tên khác :
Danh mục: Từ khóa: , ,