Bạch chỉ

Tên khoa học : Radix Angelicae
Họ : Bạch chỉ
Tên vị thuốc :
Tên khác :
Danh mục: Từ khóa: , ,