Hoắc Hương

Tên khoa học : Pogostemon cablin (Blanco) Benth.
Họ : Hoắc Hương
Tên vị thuốc : Hoắc hương
Tên khác : Quảng hoắc hương, Chi hương.