CBTT: BCTC quý IV/2020

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin:

  • Báo cáo tài chính quý IV/2020, chi tiết xem tại đây.
  • Giải trình biến động lợi nhuận, chi tiết xem tại đây.