Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin thay đổi CĐL

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin:

  • CBTT không còn là cổ đông lớn Phạm Thị Mai Anh, chi tiết xem tại đây.
  • CBTT trở thành cổ đông lớn Đỗ Bảo Anh, chi tiết xem tại đây.
  • CBTT thay đổi sở hữu CĐL Đỗ Bảo Anh, chi tiết xem tại đây.