Vùng trồng đạt chuẩn GACP-WHO

Hiểu thế nào về GACP-WHO

GACP được viết đầy đủ là “Good Agricultural and Collection Practices”, nghĩa là “Thực hành tốt trồng trọt và thu hái”.

GACP-WHO là các nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt trồng trọt và thu hái dược liệu theo khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới (WHO)

Nó bao gồm hai nội dung chính là:

GAP: Thực hành tốt trồng cây thuốc (GAP)

GCP: Thực hành tốt thu hái cây thuốc hoang dã (GCP)

GACP có vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra nguồn nguyên liệu làm thuốc đạt các tiêu chuẩn. Mỗi quy trình có nhiều công đoạn, mỗi công đoạn lại có những tiêu chuẩn riêng cho từng loài cây thuốc cụ thể. Nó phụ thuộc vào môi trường tự nhiên, điều kiện sinh thái, nguồn giống, đất trồng, biện pháp canh tác, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hái, vận chuyển, xử lý sau thu hoạch đến cách đóng gói và bảo quản dược liệu trong kho.

Mỗi quy trình có nhiều công đoạn, mỗi công đoạn lại có những tiêu chuẩn riêng cho từng loài cây thuốc cụ thể, phụ thuộc vào môi trường tự nhiên, điều kiện sinh thái, nguồn giống, đất trồng, biện pháp canh tác, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hái, vận chuyển, xử lý sau thu hoạch đến cách đóng gói và bảo quản dược liệu trong kho. Như vậy nội dung của GACP rất rộng và khá phức tạp, liên quan đến nhiều ngành khoa học kỹ thuật như sinh học, nông học, dược học và khoa học quản lý.

Thêm vào đó, để đạt tiêu chuẩn GACP-WHO, cơ sở vật chất phải phù hợp điều kiện tự nhiên và đối tượng trồng trọt, thu hái như: nhà làm việc, nơi phơi sấy, kho chứa, công cụ sản xuất, mặt bằng làm nơi sơ chế, phòng thực nghiệm với các thiết bị đo đạc và kiểm tra chất lượng sản phẩm.
Để việc áp dụng tiêu chuẩn GACP-WHO có hiệu quả không chỉ đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt và tính chuyên nghiệp trong thực hành tốt trồng trọt và thu hái mà doanh nghiệp cũng cần đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực tương ứng.

Để bảo đảm các điều kiện thực hiện tốt phần mềm này, GACP còn có các phần cứng, bao gồm:

– Cơ sở vật chất phải phù hợp điều kiện tự nhiên và đối tượng trồng trọt, thu hái như: nhà làm việc, nơi phơi sấy, kho chứa, công cụ sản xuất, mặt bằng làm nơi sơ chế, phòng thực nghiệm với các thiết bị đo đạc và kiểm tra chất lượng sản phẩm.

– Nhân lực: những người trực tiếp trồng trọt, thu hái cũng phải được đào tạo để có sự hiểu biết và kỹ năng thực hiện đúng các yêu cầu kỹ thuật của GACP liên quan đến công việc mà họ đang làm. Họ cũng phải biết những điều gì cần tránh (ví dụ không được hoặc phải giảm đến mức tối thiểu tác động đến môi trường) và những gì phải tuân theo (duy trì và tăng cường đa dạng sinh học trong nông trại của họ, hoặc nơi khai thác nguyên liệu, …). Hai phần này quan trọng như nhau, phối hợp với nhau, bổ sung và hỗ trợ cho nhau.

Công ty Cổ phần Solavina và tiêu chuẩn GACP-WHO

Công ty Cổ phần Solavina với sự chuyển mình sang phát triển dược liệu sạch đã có những bước đi đầu tiên trong lĩnh vực này.Dù là một doanh nghiệp còn non trẻ nhưng đã có những bước chân vững chắc bước vào thị trường Dược liệu Việt .Với tiêu chí trở thành một doanh nghiệp tiêu chuẩn trong ngành Dược liệu và sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên chúng tôi đã có các vùng trồng dược liệu  theo tiêu chuẩn GACP-WHO tại một số tỉnh phía Bắc nhằm cung cấp ra thị trường dược liệu những sản phẩm đạt tiêu chuẩn, chất lượng

1476417558613_5372

Vùng trồng Cà Gai Leo 

Kể từ khi triển khai, phát triển các vùng trồng Dược liệu, Công ty Cổ phần Solavina đã đưa ra kế hoạch thực hiện việc trồng, chăm sóc, thu hoạch dược liệu theo tiêu chuẩn GACP-WHO đối với tất cả các vùng trồng cũng như đối với từng nhân viên và các hộ nông dân tham gia vào dự án để phát triển vùng trồng, nâng cao số lượng, chất lượng sản phẩm dược liệu. Việc hợp tác này cũng góp phần tăng thêm thu nhập ổn định cũng như nâng cao sự hiểu biết về kỹ thuật trồng, chăm sóc thu hoạch dược liệu, cây thuốc cho người nông dân..

1478140691201_7097

Vùng trồng Trạch Tả

Thị trường Dược liệu cho người tiêu dùng và ngành thuốc Đông Y  trước nay vẫn lo ngại về những mối nguy cơ từ những nguồn cung cấp dược liệu nhập lậu không rõ ràng, không có nguồn gốc xuất xứ, dược liệu “ bẩn” thì nay với việc tham gia phát triển Dược liệu Công ty Cổ phần Solavina sẽ cung cấp ra thị trường nguồn dược liệu “sạch” đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng với người tiêu dùng, cũng như cung cấp cho ngành thuốc Đông y những nguyên liệu “ sạch” để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người Việt.