Công bố: Biên bản-nghị quyết Đại hội cổ đông 2017

29/6/2017 – Kì họp Đại hội đồng cổ đông 2017.

Các nội dung đều đã được thông qua tại Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao.Toàn văn Biên bản – Nghị quyết của Đại hội đã được thông qua với sự nhất trí của phần lớn cổ đông và người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông tham dự; tương ứng với vốn điều lệ của Công ty.

Nhấn vào Link:

Link: Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên 2017 Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông tham gia ĐHCĐ 2017

Link: Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông tham gia ĐHCĐ 2017

Link: Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ĐHCĐ 2017

Link: Nghị Quyết ĐHCĐ Thường niên 2017

Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 10h00 phút cùng ngày.

z700595671293_e9994f724d2a0967e0a210f44e22d21d