CBTT: Báo cáo thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn/ Nhà đầu tư năm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin:

  • Báo cáo thay đổi sở hữu của Ông Đỗ Bảo Anh cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu, chi tiết xem tại đây