CBTT: NQ số 0804/2022/SVN/NQ-HĐQT về việc Huỷ ngày ĐKCC chốt DSCĐ 29/03/2022 và Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: NQ số 0804/2022/SVN/NQ-HĐQT về việc Huỷ ngày ĐKCC chốt DSCĐ 29/03/2022 và Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022, chi tiết Xem tại đây