Actisô

Tên khoa học : Cynara scolymus L
Họ : Actisô
Tên vị thuốc : Actiso
Tên khác : Asteraceae.