BẠC HÀ

Tên khoa học : Mentha arvensisL.
Họ : BẠC HÀ
Tên vị thuốc : Bạc hà
Tên khác : Bạc hà nam, nạt nặm, chạ phiéc hom (Tày).