Địa Hoàng

Tên khoa học : Rehmannia glutinosa Libosch
Họ : Địa Hoàng
Tên vị thuốc : Sinh địa, Thục địa
Tên khác : Sinh địa, Thục địa.