BAN ÂU

Tên khoa học : Hypericum perforatum L.
Họ : BAN ÂU
Tên vị thuốc : Ban.
Tên khác : Cỏ thánh John (St.John`s Wort); cỏ Tipton, cỏ Klamath