Cải Kale

    Tên khoa học :
    Họ : Cải Kale
    Tên vị thuốc :
    Tên khác :
    Danh mục: Từ khóa: , , ,