Bạch Truật

Tên khoa học : Atractyloides macrocephala Koidz.
Họ : Bạch Truật
Tên vị thuốc : Bạch truật
Tên khác : Đông truật, Triết truật, ứ truật